KIẾN THỨC VỀ ĐIỆN 1 CHIỀU

Hits: 91

ĐIỆN 1 CHIỀU – Direct Current(DC)

  • DC (Direct Current) là dòng điện (dòng electron) chảy theo một hướng cố định, không hề thay đổi. Cường độ có thể tăng hoặc giảm nhưng không hề thay đổi chiều.
  • Một điện áp DC có giá trị luôn luôn là dương hoặc là âm. Giá trị có thể tăng hoặc giảm nhưng không bị thay đổi giữa dương và âm.
  • Ví dụ: Nguồn DC +5V vì lí do gì đó bị giảm giá trị xuống 3V hoặc 1V nhưng không thể là -1V

CÁC TIN LIÊN QUAN

zalo
Back To Top