Led cuộn 2835 – 90m,100m

1.150.000 VNĐ1.650.000 VNĐ

CHI TIẾT

Led cuộn 3014 – 90m,100m

1.050.000 VNĐ1.280.000 VNĐ

CHI TIẾT

Led cuộn 5050 – 90m,100m

1.010.000 VNĐ2.240.000 VNĐ

CHI TIẾT

Led cuộn 5730 – 90m,100m

1.250.000 VNĐ2.000.000 VNĐ

CHI TIẾT

Led cuộn neon 90m,100m

2.660.000 VNĐ2.930.000 VNĐ

CHI TIẾT