Âm trần kiểu dương

62.000 VNĐ192.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu đỏ

77.000 VNĐ228.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu hồng

77.000 VNĐ228.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu vàng

62.000 VNĐ192.000 VNĐ

CHI TIẾT