Âm trần kiểu dương

62.000 VNĐ192.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu đỏ

77.000 VNĐ228.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu hồng

77.000 VNĐ228.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu vàng

62.000 VNĐ192.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kính 6W,9W,12W

66.000 VNĐ133.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần Panel 12W,24W,48W,72W

21.000 VNĐ1.650.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần xi vàng 7W,12W

46.000 VNĐ127.000 VNĐ

CHI TIẾT

Downlight COB cao cấp 5W,9W,12W

133.000 VNĐ245.000 VNĐ

CHI TIẾT

Downlight đế nhôm COB 5W,7W,9W

200.000 VNĐ273.000 VNĐ

CHI TIẾT

Downlight viền bạc 5W,7W,9W

71.000 VNĐ116.000 VNĐ

CHI TIẾT

Downlight viền bạc 7W,9W,12W

46.000 VNĐ77.000 VNĐ

CHI TIẾT

Downlight viền bac 7W,9W,12W

46.000 VNĐ77.000 VNĐ

CHI TIẾT

Downlight xi bạc 5W,7W,9W,12W

70.000 VNĐ141.000 VNĐ

CHI TIẾT

Downlight xi đồng 5W,7W,9W,12W

70.000 VNĐ141.000 VNĐ

CHI TIẾT

Downlignt COB 3W,5W,9W,12W

94.000 VNĐ223.000 VNĐ

CHI TIẾT