Âm trần kiểu dương

62.000 VNĐ192.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu đỏ

77.000 VNĐ228.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu hồng

77.000 VNĐ228.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu vàng

62.000 VNĐ192.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kính 6W,9W,12W

66.000 VNĐ133.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần Panel 12W,24W,48W,72W

21.000 VNĐ1.650.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần xi vàng 7W,12W

46.000 VNĐ127.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bộ LED T4 8W,12W,16W,22W,24W,26W

29.000 VNĐ48.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bộ LED T5 5W,10W,15W,20W

36.000 VNĐ63.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bóng bắp 3W,5W,8W,10W,12W

35.000 VNĐ69.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bóng EDISON 2tim

34.000 VNĐ 24.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bóng EDISON 4Tim

40.000 VNĐ 28.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bóng EDISON 4Tim

48.000 VNĐ 34.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bóng EDISON A60

60.000 VNĐ 42.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bóng EDISON G64,G80,G95,G125

42.000 VNĐ85.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bóng EDISON H219

34.000 VNĐ 24.000 VNĐ

CHI TIẾT

Bóng ghim 1,5W,3W,20W,35W,50W

2.400 VNĐ19.000 VNĐ

CHI TIẾT