Flash – 1500W 1 màu

1.210.000 VNĐ 847.000 VNĐ

CHI TIẾT

Flash – 30W đổi màu

660.000 VNĐ 462.000 VNĐ

CHI TIẾT

Flash – 80W

660.000 VNĐ 462.000 VNĐ

CHI TIẾT

Flash sự kiện 3000w – 7 màu

37.400.000 VNĐ 26.200.000 VNĐ

CHI TIẾT

Flash vuông – 30w trắng

550.000 VNĐ 385.000 VNĐ

CHI TIẾT

Máy phun khói

1.700.000 VNĐ2.460.000 VNĐ

CHI TIẾT

Máy phun khói

2.690.000 VNĐ2.770.000 VNĐ

CHI TIẾT

Máy phun khói

854.000 VNĐ3.710.000 VNĐ

CHI TIẾT

Máy tạo tuyết

3.520.000 VNĐ 2.460.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nước tạo khói

770.000 VNĐ 539.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nước tạo tuyết

770.000 VNĐ 539.000 VNĐ

CHI TIẾT