12w – 64 led – 50×50 nhiều màu

4.840.000 VNĐ 3.420.000 VNĐ

CHI TIẾT

20W – 80 led – 50×50 nhiều màu

4.400.000 VNĐ 3.080.000 VNĐ

CHI TIẾT

70W – 384 led – 32×32

13.650.000 VNĐ 9.520.000 VNĐ

CHI TIẾT