12w – 64 led – 50×50 nhiều màu

4.840.000 VNĐ 3.420.000 VNĐ

CHI TIẾT

18 LED

540.000 VNĐ 378.000 VNĐ

CHI TIẾT

2 cửa – 7 màu

4.400.000 VNĐ 3.080.000 VNĐ

CHI TIẾT

2 cửa – 7 màu

1.650.000 VNĐ 1.160.000 VNĐ

CHI TIẾT

2 mắt – 7 bóng – 7 màu

4.840.000 VNĐ 3.390.000 VNĐ

CHI TIẾT

20W – 80 led – 50×50 nhiều màu

4.400.000 VNĐ 3.080.000 VNĐ

CHI TIẾT

36 led xoay 360 độ

7.300.000 VNĐ 5.110.000 VNĐ

CHI TIẾT

4 cửa – 7 màu

8.360.000 VNĐ 5.850.000 VNĐ

CHI TIẾT

4 cửa – tia

5.940.000 VNĐ 4.160.000 VNĐ

CHI TIẾT

54 LED

1.800.000 VNĐ 1.260.000 VNĐ

CHI TIẾT

54 led x 3w, 1w

1.230.000 VNĐ1.390.000 VNĐ

CHI TIẾT

6 led + 1 cầu cảm ứng

190.000 VNĐ 133.000 VNĐ

CHI TIẾT

6 led + 1 cầu cảm ứng

147.000 VNĐ168.000 VNĐ

CHI TIẾT

6 LED + 1 laser

2.560.000 VNĐ 1.790.000 VNĐ

CHI TIẾT

7 LED xoay

2.560.000 VNĐ 1.790.000 VNĐ

CHI TIẾT

70W – 384 led – 32×32

13.650.000 VNĐ 9.520.000 VNĐ

CHI TIẾT

Cầu đế sen

152.000 VNĐ 106.000 VNĐ

CHI TIẾT

Cầu led + laser

2.420.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ

CHI TIẾT

Cầu niệm phật

280.000 VNĐ 196.000 VNĐ

CHI TIẾT

Cầu ông sư

175.000 VNĐ256.000 VNĐ

CHI TIẾT

Cầu phun nước

290.000 VNĐ 203.000 VNĐ

CHI TIẾT

Cầu xoay banh

218.000 VNĐ 153.000 VNĐ

CHI TIẾT