12w – 64 led – 50×50 nhiều màu

4.840.000 VNĐ 3.420.000 VNĐ

CHI TIẾT

18 LED

540.000 VNĐ 378.000 VNĐ

CHI TIẾT

2 cửa – 7 màu

4.400.000 VNĐ 3.080.000 VNĐ

CHI TIẾT

2 cửa – 7 màu

1.650.000 VNĐ 1.160.000 VNĐ

CHI TIẾT

2 mắt – 7 bóng – 7 màu

4.840.000 VNĐ 3.390.000 VNĐ

CHI TIẾT

20W – 80 led – 50×50 nhiều màu

4.400.000 VNĐ 3.080.000 VNĐ

CHI TIẾT

36 led xoay 360 độ

7.300.000 VNĐ 5.110.000 VNĐ

CHI TIẾT

4 cửa – 7 màu

8.360.000 VNĐ 5.850.000 VNĐ

CHI TIẾT

4 cửa – tia

5.940.000 VNĐ 4.160.000 VNĐ

CHI TIẾT

54 LED

1.800.000 VNĐ 1.260.000 VNĐ

CHI TIẾT

54 led x 3w, 1w

1.230.000 VNĐ1.390.000 VNĐ

CHI TIẾT

6 led + 1 cầu cảm ứng

190.000 VNĐ 133.000 VNĐ

CHI TIẾT

6 led + 1 cầu cảm ứng

147.000 VNĐ168.000 VNĐ

CHI TIẾT

6 LED + 1 laser

2.560.000 VNĐ 1.790.000 VNĐ

CHI TIẾT

7 LED xoay

2.560.000 VNĐ 1.790.000 VNĐ

CHI TIẾT

70W – 384 led – 32×32

13.650.000 VNĐ 9.520.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu dương

62.000 VNĐ192.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu đỏ

77.000 VNĐ228.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu hồng

77.000 VNĐ228.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kiểu vàng

62.000 VNĐ192.000 VNĐ

CHI TIẾT

Âm trần kính 6W,9W,12W

66.000 VNĐ133.000 VNĐ

CHI TIẾT